Všeobecné podmínky

Dnem 18.8.2014 vstoupily v platnost a účinnost nové Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Seznamte se prosím s jejich obsahem. Zohledňují především změny dané Novým občanským zákoníkem.